• მიკრო-სალომბარდო სესხები | მაქს-კაპიტალი
  • max.kapital@mail.ru
  • +995 595 38 34 77

გადმოლომბარდება

  • Home / გადმოლომბარდება

გადმოლომბარდება

დალომბარდებული გაქვთ ნივთი და მის გამოყენებას ვერ ახერხებთ რადგან თქვენი ნივთი სხვა ლომბარდის სპეციალურ საცავში ინახებაა 
ჩვენ გთავაზობთ დაპორტირდეთ ჩვენთან თქვენივე ნივთის უზრუნველყოფით. ნივთი დაიბრუნოთ და გააგრძელოთ მისი ჩვეულ რეჟიმში გამოყენება, ხოლო გადახდა გააგრძელოთ ჩვენთან დაბალ პროცენტში ყოველდღიური გადახდის პრინციპით